Vikten av att ha en GPS även i båten

Du kanske har en GPS i din bil, den hjälper dig att hitta en speciell adress, få tips om bästa färdväg och visa hur lång restid det är kvar. En smart pryl för bilägaren, helt enkelt. Men har du tänkt på att du behöver en GPS i din motorbåt också?

”Med en GPS får du ett smart elektroniskt sjökort som är lätt att förstå.”

På sjön finns inga skyltar som visar var du är eller vad öarna heter. Det krävs en hel del kunskap för att navigera efter sjökort och kompass även om det är bra hjälpmedel. Med en GPS får du ett smart elektroniskt sjökort som är lätt att förstå. Du ser inte bara land och öar och deras namn, du ser också din egen position och kurs. Och har du en gång kört en sträcka kan du spara den så blir det lättare att hitta nästa gång, då behöver du bara se till att båten följer det tidigare kursstrecket.

Undvik grundstötning med hjälp av GPS

Om du inte har någon GPS i båten måste du veta vad olika prickar och bojar betyder i farlederna. Prickar kan finnas på andra håll också och visar ofta var det finns risk för grundstötning. Det är inte så enkelt att prickar alltid står på ett grund, nej då, de kan stå på olika sidor och för den som inte förstår utseendet på markeringarna är det omöjligt att veta var grundet egentligen ligger.

Med en GPS ser du direkt på kartan var det är grunt och hur din båt förhåller sig till grundet så du hinner väja i tid och även väja åt rätt håll. En GPS gör helt klart stor skillnad för båtlivet också.