Utrustning till båten

Vid ett båtköp är det inte bara båten som ska köpas utan också en rad tillbehör för att lättare kunna färdas på sjöar och hav. Ett av de viktigaste tillbehören är en GPS för att kunna ladda ner sjökort och navigera normalt på vattnet. Även andra lösningar som involverar båtvård, ekolod, plotter med mera kan vara värda att ha i åtanke.

Båtköpet utökas ofta till att du kommer hem med fulla kassar av tillbehör beroende på vad du vill göra på sjön och i båten. Ryds båtar har allt i sjöväg, både vad gäller båtmodeller och tillbehör som passar i eller utanför båten. Det kan också vara betydligt enklare att köpa alla prylar online än att behöva åka hit och dit för att hitta rätt.

Vikten av teknik

Ett GPS är idag nästan oumbärligt för en båtägare. Med den kan du ladda ner sjökort, du kan rita utstakade rutter inför en båttur och du håller god koll på bottnen under dig så du inte går på grund. Något som kan vara bra att utöka GPS:en med är ett ekolod – speciellt om du fiskar mycket. Vid fiske som vertikaljiggning behövs till exempel ett ekolod för att lokalisera fisken och släppa ner jiggen precis framför den.

Annan teknisk utrustning

Till en båt tillkommer mycket av den tekniska utrustningen som utöver GPS och ekolod kan innefatta andra saker.

  • Autopilot
  • Plotter
  • Stereo
  • Instrument för segling

En vanlig öppen motorbåt behöver i regel inte så mycket, eftersom den förmodligen främst används för att åka ut på öar med eller fiska med. Om du däremot är ägare av en segelbåt och tar seglingen på allvar, behövs vanligen rejält många fler prylar. Segling är dyrt och kräver kunskap och rätt utrustning och redskap.

Även om många tycker att det digitala och tekniken har gått för långt, är det ändå bättre att förlita sig på den idag mycket utvecklade tekniska utrustningen än att lita på papperssjökort och lyssna på radio. Visst kan det ske störningar i den men överlag är den mycket tillförlitlig och utvecklingen har gått stadigt framåt. Du kan även låta sätta upp solceller på båttaket och spara på miljö och kostnader.