GPS och körjournal: allt vanligare i firmabilar

Det finns goda skäl för att ha GPS i sin privatbil – men än mer i en företagsbil. Framförallt eftersom det underlättar förandet av en körjournal, Journalen är i stort sett ett outtalat redovisningskrav från skatteverken och ett viktigt bevis då man ska göra bedömningar kring bilförmåner. Här går vi igenom vad som gäller.

Det blir allt vanligare mer körjournaler på svenska arbetsplatser där bilen är ett viktigt arbetsredskap. Extra viktigt är det för tre grupper: de som främst använder bilen i tjänsten och lite privat, de som kör mer än 3000 mil i tjänsten per år och de som har fritt drivmedel i samband med bilförmån. Med journalerna blir det möjligt att redovisa på vilket sätt ett tjänstefordon används. Allt detta blir självklart lättare att hålla reda på om det finns en GPS med möjlighet att föra en logg. Då är det enkelt att gå tillbaka och titta om något blir bortglömt. Pålitlig GPS-lösningar för företag hittar du, till exempel, hos traxet.

Poängen med GPS och körjournal

Vem är körjournalen till för – den arbetsgivaren eller de anställda? Svaret är: båda. För den som är anställd blir det möjligt att undvika jobbiga skattesmällar. Du förmånsbeskattas nämligen för all tid som du använder din tjänstebil privat – och därför är det viktigt att du kan skilja på den privata och professionella användningen av fordonet. Och för den som är arbetsgivare blir det möjligt att få en bättre överblick av arbetsflödet och att kunna dementera felaktiga uppgifter och saltade tidrapporter. Du vet helt enkelt att alla är där de ska vara – på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är dock viktigt att man som arbetsgivare informerar sina anställda innan man installerar GPS:er på företagsbilarna, eftersom det annars finns en risk för att skada deras förtroende.

Men exakt vad ska en körjournal innehålla? Eftersom tanken är att både det årliga användandet av fordonet, samt de enskilda resorna ska kunna redovisas måste informationen vara utförlig. De uppgifter som ska finnas med i körjournalen är:

  • Mätarställning vid början och slutet av året
  • Datum och mätarställning för enskilda resor
  • Slut- och startpunkt för resorna
  • Körsträcka för resorna

Om du vill du läsa mer om vilka riktlinjer som finns för körjournaler kan du göra det på Skatteverkets hemsida.