Hitta rätt med GPS

GPS står för Global Positioning System, och är ett system för navigering på land, på vatten och i luften med hjälp av satelliter som befinner sig i omloppsbana runt jorden. GPS utvecklades ursprungligen av den amerikanska militären, men är idag fritt tillgängligt för allmänheten. 

GPS fungerar så länge man befinner sig på en plats där det finns siktlinjer utan hinder till minst fyra av systemets satelliter. Projekteringen av systemet inleddes 1973, och de första satelliterna sköts upp fem år senare.

 

 

GPS blir allmänt

1983 kom ett passagerarplan tillhörande Korean Airlines, på väg från Anchorage i Alaska till Seoul, in på sovjetiskt luftrum. Planet sköts ner av ett sovjetiskt jaktplan av typen Su-15. Samtliga 269 personer ombord avled. Sovjet anklagade de omkomna för att vara spioner, men troligen var det den mänskliga faktorn som låg bakom. Incidenten utlöste en av det kalla krigets allvarligaste kriser mellan de två blocken. Ytterligare en konsekvens blev att den dåvarande amerikanske presidenten, Ronald Reagan, bestämde att GPS-systemet skulle göras tillgängligt för allmänheten och för kommersiella företag, så snart som systemet var fullt utvecklat. Det skulle dock även fortsättningsvis vara den amerikanska regeringen som skötte GPS.

Det dröjde dock en tid innan systemet var fullt funktionsdugligt. Först i april 1995 förklarade Air Force Space Command, det amerikanska huvudkommandot för militär rymdteknik inom flygvapnet, systemet för fullt funktionsdugligt. Dess status var nu FOC, full operational capability. Året därpå instiftade Bill Clinton en styrelse, Interagency GPS Executive Board, med representanter från ett flertal olika myndigheter. Syftet med denna styrelse var att väga samman alla de olika intressen som fanns rörande navigeringssystemet, inte minst med tanke på att det hade utvecklats för militärt bruk, men nu framför allt användes av civila och kommersiella aktörer. Denna styrelse fanns kvar till 2004, då den ersattes av National Executive Committee for Space-Based Positioning, Navigation and Timing.